Missie, visie en privacy – Tandartspraktijk Smilde – Smilde

Missie, visie en privacy

De praktijk streeft er naar een moderne praktijk te zijn waar kwalitatief hoogwaardige zorg wordt verleend. Dit realiseert de praktijk door middel van kwaliteitsmanagement. De processen zijn zodanig georganiseerd en gestructureerd dat er sprake is van een goede beheersing van het zorgproces en een constante kwaliteit gewaarborgd is. Tevens is een systematiek geïmplementeerd om voortdurend en aantoonbaar alle activiteiten en processen te evalueren en waar nodig te verbeteren.

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Wij streven ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zullen vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van pricvacy in acht.

Door het gebruik van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst, dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.